<<   Oversigt   >>

Vindeby Mølle

Vindeby Mølle

Vindeby Mølle ligger på adressen Marrebæksvej 22, Vindeby, 4913 Horslunde.

Møllen er opført i 1824 som erstatning for en nedbrændt stubmølle, der lå på samme sted.

I brug indtil 1945. Fredet 1959.

Vindeby Møllelaug, som blev stiftet i 1986, har råderet over møllen i henhold til et uopsigeligt lejemål.

Møllen var stærkt truet af forfald, men er efter renovering i perioden 1989-1998 nu igen fuldt funktionsdygtig.

Møllens hjemmeside: http://www.vindebymolle.dk/
Kontaktperson: Lars Renner Mortensen, tlf. 40 15 05 67