<<     >>

...og meget andet

I 1600-tallet begyndte man at udnytte vand- og vindkraften til andre industrielle formål.

Det foregik dels i stampemøller og dels i hammermøller, hvor kraften blev omsat til forskellige bevægelser.

Her skete der valkning af tøj og fremstilling af benmel til jordforbedring. Man lavede våben og krudt. Men også papir, sæbe og margarine.

Kanoner ved Korselitse
Kanoner ved Korselitse

Endvidere blev vand- og vindkraften benyttet i savmøller og på teglværker til slemning af ler.

Som noget helt specielt skal også nævnes sukkermøllerne, som blev anvendt til at knuse sukkerrør på De vestindiske Øer, da de var i dansk besiddelse.

Herhjemme brugte bønderne vindkraften til at trække tærskeværker og forskellige maskiner samt til fremstilling af elektricitet.

Og ved de mange inddæmninger, som fandt sted i 1800-årene, blev vindmøllerne brugt til at pumpe vandet ud i havet.

Et eksempel på dette er Bøtø Nor Pumpestation.

Bøtø Nor Gamle Pumpestation, 1996
Bøtø Nor Gl. Pumpestation, 1996