<<   Oversigt   >>

Majbølle Mølle

Majbølle Mølle

Majbølle Mølle ligger på adressen Majbølle Byvej 82, 4862 Guldborg.

Møllen er opført i 1896 og var i brug indtil 1942.

Majbølle Møllelaug, der blev stiftet 1982, overtog møllen i 1984.

Renoveret i årene 1984-88. Møllen er i dag igen fuldt funktionsdygtig.

Møllens hjemmeside: http://www.majboellemoelle.dk/
Kontaktperson: Bo Skov Andersen, tlf. 54 77 03 32