<<   Oversigt   >>

Fejø Mølle

Fejø Mølle

Fejø Mølle ligger på adressen Herredsvej 278A, 4944 Fejø.

Møllen blev oprindelig opført i Briget i Nørreherred i 1858. I 1905 blev den nedtaget og flyttet til en mere central placering i Østerby.

I drift indtil 1950. Møllen er ikke fredet.

Fejø Møllelaug blev stiftet i 1996 med det formål at genetablere møllen, som på det tidspunkt var så forfalden at stort set kun den murede undermølle samt inventaret (kværne, sigter m.m.) stod til at bevare.

Det specielle ved Fejø Mølle er netop det meget righoldige inventar. Som mølle for et isoleret øsamfund var det vigtigt at møllen "kunne det hele".

Situationen i dag er at undermøllen er renoveret, galleriet er genopbygget, og højbenene, den bærende konstruktion i møllekroppen, er rejst. Møllekroppen er beklædt med brædder, men endnu ikke med spån.

Møllens hjemmeside: http://www.fejoemoelle.dk/
Kontaktperson: Preben A. Jensen, tlf. 61 60 58 99