<<   Oversigt   >>

Ejegod Mølle

Ejegod Mølle

Ejegod Mølle ligger på adressen Ejegodvej 4, 4800 Nykøbing F.

Møllen blev opført i 1816. Den hørte under gården Ejegod og blev i 1936 sammen med gården overtaget af Nykøbing Kommune.

Renoveret i 1939, 1966-1977 og igen fra 2006. Fredet 1963.

Ejegod Mølle Laug blev stiftet i 2002 og fik samme år overdraget ejerskabet af møllen fra kommunen.

Den oprindelige møllerbolig og magasinbygning i forbindelse med møllen er bevaret.

Møllens hjemmeside: http://www.ejegodmoelle.dk/
Kontaktperson: Preben Bonde, tlf. 54 85 77 41