<<   Oversigt   >>

Bøtø Nor Gamle Pumpestation

Bøtø Nor Gamle Pumpestation

Bøtø Nor Gamle Pumpestation ligger på adressen Møllesøvej 2, 4873 Væggerløse.

Pumpestationen blev opført i 1871 i forbindelse med etableringen af et 19 km langt dige langs Østersøen og den efterfølgende afvanding af det bagvedliggende store område, Bøtø Nor.

Vandet blev her løftet op i Marrebækkanalen ved hjælp af en vandsnegl, og som trækkraft anvendtes såvel vindmølle som dampmaskine.

Den gamle pumpestation blev taget ud af drift i 1967, men er bevaret som et arbejdende landvindingsmuseum. Den blev fredet i 1970.

Dampmaskinen fra 1901 med tilhørende vandsnegl er stadig funktionsdygtig. Vindmøllen væltede desværre under den kraftige decemberstorm i 1999 og er endnu ikke blevet genrejst. Museet håber dog på et tidspunkt at finde midler til dette.

Den nye pumpestation, som drives af elektriske pumper, ligger ved siden af den gamle.

Pumpestationens hjemmeside: http://www.marielyst.dk/html/boto_nor_pumpestation.html
Kontaktperson: Torben Dynesen, tlf. 20 42 90 17